Wat is de paraplu Hattem?

De paraplu Hattem verzorgt opvang voor kinderen met een beperking. Af en toe weg uit het gezin is plezierig voor het kind maar ook voor het gezin dat even wat meer vrijheid  heeft!

We willen kinderen een ontspannen en gezellig weekend aanbieden waarbij ze activiteiten in en om ons huis kunnen ondernemen, aangepast aan hun eigen behoeften en mogelijkheden. Tevens is ontlasting van de thuissituatie een belangrijk doel. Ouders kunnen energie op doen en extra aandacht geven aan eventuele andere kinderen binnen het gezin.

Graag willen we kinderen een plek geven waar ze zich veilig voelen en gezellige dingen kunnen doen. We zien elk kind als een uniek persoon en willen hem/haar ook zo benaderen.

Doelgroep

Onze doelgroep is kinderen van 3 tot 12 jaar met een verstandelijke beperking, een stoornis in het autisme spectrum of ADHD.

Daarnaast zijn kinderen welkom die in hun gezin een moeilijke tijd doormaken en een ontspannen weekend goed kunnen gebruiken.

Graag willen we diverse activiteiten aanbieden voor kinderen met een beperking. We denken hierbij aan een duidelijk gestructureerde invulling van de tijd met ruimte voor eigen dingen, voorbeelden van activiteiten zijn knutselen, houtbewerking, koken en spelen. We kijken per kind wat hij of zij nodig heeft en maken op grond van zijn mogelijkheden een overzichtelijk programma.

Voor een overzicht van onze activiteiten, zie onze pagina Activiteiten.

Naast de kinderopvang bieden wij ook Bed and Breakfast aan op onze lokatie in de smidse.

Bekijk ons in het nieuws in: